vlogo8

LINKIT

Työkalulinkit:

Kaivoskarttarekisteri karttapalvelu
https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/


Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu
https://ylupa.avi.fi/fi-FI


Pohjavesialueet
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/pohjavesialueet


Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi


GTK Hakku-palvelu
Geologiaan kytkeytyvän paikkatiedon, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen.
https://hakku.gtk.fi/


TUKES
Päätökset- ja kuulutukset
https://tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset

Asikirjahaku, yleiset- ja yksityiset edut
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta


LUKE
Luonnonvarakeskus
https://www.luke.fi/fi


SYKE
Avoin tieto
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto