vlogo8

LINKIT

 Järjestöjä – kaivostietoa

Ajankohtaista tietoa kaivostoiminnasta

https://www.kaivosinfo.fi/

Kaivosten ympäristöongelmia Suomessa

https://kaivostutkijat.blogaaja.fi/

Kaivoskriittisiä kansalaisjärjestöjä ja liikkeitä

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry

https://kaivosvaltuuskunta.fi/

https://www.facebook.com/Kaivosvaltuuskunta/

Kaivosvahdit

https://www.facebook.com/groups/kaivosvahtiryhma

Saimaa ilman kaivoksia

https://saimaailmankaivoksia.fi/

Kaivoskriittinen kansalaisliike

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551918822501

Pro Ylläs – Ylläs ilman Hannukaisen kaivosta

https://proyllas.fi/wp/

Kaivoslaki NYT

https://www.facebook.com/kaivoslakiNYT/

Pro Heinävesi

https://proheinavesi.weebly.com/

 Pro Kuusamo

https://prokuusamo.fi/yhdistys/

 Viiankiaapa

https://www.facebook.com/Viiankiaapa

 Ei Kaivosta Kaapelinkulmalle

https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle

Stop Talvivaara

https://www.facebook.com/STOP.Talvivaara/

 Suomen Luonnonsuojeluliitto

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kaivokset/

Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen

https://www.facebook.com/EiKaivoksille/

Koli ilman kaivoksia

https://www.facebook.com/groups/kolivaraus

Ei kaivosta Kiiminkijoen vesistöalueelle – Pro Kiiminkijoki

https://www.facebook.com/groups/959802201471832

Ei kaivosta Pyhä-Luoston alueelle

https://www.facebook.com/groups/453230496969948

Ei kaivoksia Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan

https://www.facebook.com/groups/eiuraanikultakaivoksiakuusamoon

Stop Talvivaara Vesistöjen puolesta For the lakes and rivers

https://www.facebook.com/groups/127351006017341/user/100064424150573/

EI uraanikaivosta Rovaniemelle/Ylitorniolle

https://www.facebook.com/groups/58940993922

Lapin kaivosfoorumi – Lapplands gruvforum – Mining Forum of Lapland

https://www.facebook.com/groups/69728304136

Akkumateriaalit ja Itämeri

https://www.facebook.com/share/y2wSrFjytWHieFNs/?mibextid=K35XfP

Viranomaisten (AVI, TUKES, LUKE, ELY,GTK) sivuja

Kaivoskarttarekisterin karttapalvelu

https://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

https://ylupa.avi.fi/fi-FI

Pohjavesialueet

https://ckan.ymparisto.fi/dataset/pohjavesialueet

Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA

https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi

GTK Hakku-palvelu

Geologiaan kytkeytyvän paikkatiedon, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen.

https://hakku.gtk.fi/

TUKES

Päätökset- ja kuulutukset

https://tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset

Asiakirjahaku, yleiset- ja yksityiset edut

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

LUKE

Luonnonvarakeskus

https://www.luke.fi/fi

SYKE

Avoin tieto

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto