RLK, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ja Sompion luonnonystävät valittavat Sakatti Miningin Malminetsintä / porausluvista

Rajat lapin Kaivoksille ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ja Sompion luonnonystävät ry valittivat 27.11. 2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen VALITUS koskien Tukesin päätöksiä seuraavista malminetsintäluvista sekä päätöksestä malminetsintäluvan täytäntöönpanohakemuksesta luvalle ML2012:0097 Kotimaa Hakija: AA Sakatti Mining 1. ML2014:0050 (Viianki 1), 2081,14 ha, 46 Natura-kairauspaikkaa, Sakatin kairausalueiden vieressä 2. ML2012:0100 (Petäjä), 196,48 ha, 6 Natura-kairauspaikkaa, kokonaan Natura-alueella 3. ML2012:0097 […]

RLK ja Villilohi tekivät rikosilmoituksen Boliden Kevitsa Mining Oy:stä

Rajat Lapin Kaivoksille ry ja Villilohi ry ilmaisevat vakavan huolensa pohjavesien ja pintavesien pilaantumisesta. Yhdistykset ovat jättäneet tänään poliisille tutkintapyynnöt Kemijoen vesistön alueella toimivasta Boliden Kevitsa Mining OY:stä ja sen toimivasta johdosta sekä Lapin ELY-keskuksen virkahenkilöistä. Yhdistykset ovat huolissaan kaivosyhtiöiden toiminnan haitallisista ja mahdollisesti lainvastaisista ympäristövaikutuksista. Yhdistykset haluavat myös, että poliisi selvittää ympäristönsuojelusta vastaavan valvontaviranomaisen […]

Sakatin kaivoksen YVA-selostus ei ole hyväksyttävällä tasolla

TIEDOTE 3.7.2023 Rajat Lapin Kaivoksille ry, Sompion Luonnonystävät ry, Villilohi ry AA Sakatti Mining Oy:n suunnitelmissa on ratkaisevia epävarmuuksia ja suuria puutteita, jotka tulisivat aiheuttamaan Viiankiaavan suon pinnan laskemisen ja kuivumisen. Toiminnan aikaiset rikastuskemikaalien vaikutukset ympäristöön ja Kitiseen tulevat olemaan merkittävät. Rajat Lapin kaivoksille ry, Sompion Luonnonystävät ry ja Villilohi ry jättivät yhteisen mielipiteen Ely-keskukselle […]

EU:n rakennerahaston hallintojohtaja varoittaa: HIILINEUTRAALISUUSTAVOITTEET johtamassa uuskolonialismiin

Euroopan keskusalueet ovat tietoisesti valmistautuneet uhraamaan periferioidensa luontoarvot, sanoo Tarja Richard, joka toimii EU:n rakennerahastoista vastaavana hallintojohtajana Marseillessa.Rajat Lapin Kaivoksille ry on huolissaan paikallisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta:“Unionin pohjoisosista ollaan tekemässä Euroopan siirtomaata” yhdistyksen puheenjohtaja Mika Merkku sanoo. EU-maiden tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä on luonut yhä kasvavantarpeen vihreän siirtymän vaatimille raaka-aineille. Keskiöön ovat nousseet erityisestikehittyneen teknologian […]