RLK, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ja Sompion luonnonystävät valittavat Sakatti Miningin Malminetsintä / porausluvista

Rajat lapin Kaivoksille ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ja Sompion luonnonystävät ry valittivat 27.11. 2023 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

VALITUS

koskien Tukesin päätöksiä seuraavista malminetsintäluvista sekä päätöksestä malminetsintäluvan täytäntöönpanohakemuksesta luvalle ML2012:0097 Kotimaa

Hakija: AA Sakatti Mining

1. ML2014:0050 (Viianki 1), 2081,14 ha, 46 Natura-kairauspaikkaa, Sakatin kairausalueiden vieressä 2. ML2012:0100 (Petäjä), 196,48 ha, 6 Natura-kairauspaikkaa, kokonaan Natura-alueella

3. ML2012:0097 (Kotimaa), 200,02 ha, 5 Natura-kairausta, muita ulkopuolella, toiminanaloituslupa myönnetty

4. ML2014:0051 (Viianki 2), 3390,42 ha, 2 Natura-kairauspaikkaa .

Järjestöt vaativat ensisijaisesti malminetsintäluvan ja mahdollisen toiminnanaloitusluvan kumoamista. Toissijaisesti vaaditaan luvan palauttamista lupaviranomaiselle ja/tai luvankorjaamista lukuisien ympäristöön ja paikallisten oikeuksiin liittyvien puutteiden suhteen.

Lupa tulee hylätä, koska muiden lakien noudattaminen ja yleisten ja yksityisten etujen selvitykset ovat ilmeisen puutteelliset. Täydellisiä puutteita on seuraavissa selvityksissä: ympäristövaikutukset, erityisesti kairauksen kemialliset ympäristövaikutukset, Natura-selvitykset, pinta- ja pohjavesivaikutukset kairatessa luokitelluilla ja muillakin pohjavesialueella, erityisesti alueilla, jotka eivät ole hakijan omistuksessa, paliskunnan oikeuden ja vaikutukset poronhoitoon erityisellä poronhoitoalueella, suurten petolintujen pesinnän ja tärkeiden alueiden suojelu, muiden luontoarvojen, kuten lintujen suojelu ml. pöllöt, ja muut uhanalaiset linnut.

Laillisia perusteita toiminnanaloittamisluvalle ei ole. Myöskään toiminnanaloituslupaa ei voida myöntää johtuen peruuttamattomista riskeistä luontoarvoille, Natura-suojelun vaarantamisesta sekä pohjavesille tulevista käytännössä lähes peruuttamattomista vaikutuksista. Tämä koskee lupaa Kotimaa ja muita lupia, jos/kun toiminnanaloitusluvat myönnettäisiin.

ELY-keskus on ottanut kantaa, että toimintaa ei tulisi aloittaa ennen lainvoimaisuutta. ELYn Naturaan liittyvät oletukset ja rajoitukset perustuvat osin puutteelliseen tietoon kairauksen vaikutuksista. Vakuudet eivät edes suuruusluokaltaan vastaan teoriassa korjattavissa olevalta osalta mahdollisien vahinkojen suuruusluokkaa. Toissijaisesti, siinä kohtuuttomassa tilanteessa, jos hylkäys tai palautusvaatimuksiamme ei hyväksyttäisi, pyydämme oikeutta hankkimaan tarvittavat selvityksen ja korjaamaan luvan lainmukaiseksi.

Jaa artikkeli:

Jaa Facebookissa
JaaTwitterissä (X)
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Jätä kommentti