Rajat Lapin kaivoksille Ry (RLK) puolustaa puhtaita vesiä ja luonnon säilymistä

Lapin puhdas luonto ja vesistö on yhteinen kansallisaarteemme, jota vaalimme
ja jonka haluamme jättää tulevien sukupolvien nautittavaksi. Lapissa uhkana on
lyhytnäköinen kaivostoiminta, jonka elinkaari on pisimmillään parisenkymmentä vuotta. Vesistöön ja maaperään kertyvien päästöjen aiheuttama tuho ulottuu yli sukupolvien ja voi pahimmillaan aiheuttaa korvaamatonta tuhoa elinympäristöömme.

Voimme tuhota kauniin luontomme vain kerran. Sen puolustamiseen voimme osallistua joka päivä, yhdessä.

Rajat Lapin kaivoksille ry on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Järjestö on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat jättää lapsilleen perinnöksi puhtaan luonnon. Toimintaamme kannattelee ajatus siitä, että vastuu ympäristö kuuluu meille kaikille.

RLK ei vastusta kaivostoimintaa. Emme kuitenkaan hyväksy, että kaivokset voivat ilman päästörajoituksia saastuttaa pinta- ja pohjavesiämme sekä maaperää levittämällä niihin purkuvesien ja räjäytyspölyjen myrkkyjä, kuten raskasmetalleja, arsenikkia, uraania, asbestia ja ksantaatteja. Kyseisillä myrkyillä on sekä välitön että pitkäaikainen, vuosikymmenien, jopa satojen vuosien päähän ulottuva tuhoisa vaikutus.

Kontrolloimattoman kaivostoiminnan seurauksena Ylä-Lapin herkkää luontoa ja saamelaisten kotiseutualueita uhkaa perikato. Ympäristötuho uhkaa myös Suomen suurimpiin kuuluvaa sisävesijärjestelmää, Kemi-Ounasjokea, Euroopan pisintä vapaana virtaavaa jokea, Tornionjokea, ja lopulta ainutlaatuista Perämeren saaristoa.

Kamppailussamme puhtaan Lapin puolesta RLK

  • tarjoaa paikallisviranomaisille päästöihin ja ympäristön tuhoon liittyvää puolueetonta tutkimustietoa
  • tekee kaivosyhtiöiden kaivoslupa- ja hakuprosesseihin asianmukaisia tutkimustietoon perustuvia muistutuksia
  • nostaa ihmisten tietoisuuteen kontrolloimattomiin kaivospäästöihin liittyviä peruuttamattomia ongelmia
  • tarjoaa kaivosten välittömässä läheisyydessä oleville ihmisille ja yrityksille äänen ja keinon vaikuttaa kaivoshankkeisiin muun muassa info- ja keskustelutilaisuuksissa

Kaivoasiat mietityttävät Lapissa monia ja usea meistä pohtii täällä elävien lasten ja nuorten tulevaisuutta. Kysymmekin, minkälaisen Lapin haluamme jättää tuleville sukupolville. RLK edistää sellaista Lappia, jossa Ylä-Lapin herkkä luonto, meritaimenten ja lohien kutujoet, lukemattomat purot ja hetteet, rikkaat marja- ja riistamaat pysyvät puhtaina. Edistämme sellaista Lappia, jossa tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaasta luonnosta ja kirkkaista vesistöistä pitkään meidän jälkeemme.

Liity siis joukkoomme!

On aika vaikuttaa.

Jaa artikkeli:

Jaa Facebookissa
JaaTwitterissä (X)
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Jätä kommentti